Sfeerbeeld: Raadszaal

U bent hier: Home /

Colofon

Laatste update: dinsdag 16 april 2013, 12:00 uur.

De informatie op deze site wordt verzorgd en beheerd door de griffie van de gemeente Zaltbommel. Dit is daarmee de officiƫle website van de gemeenteraad van Zaltbommel.

Beeldmateriaal en fotografie
Op deze website wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal waarvoor wij publicatierecht hebben verkregen.

Hyperlinks
Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden, en waarover de gemeenteraad van Zaltbommel geen controle heeft. De gemeenteraad van Zaltbommel draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.

Intellectuele eigendom
De woordmerken en logo's (hierna tezamen: "merken") die gebruikt en vertoond worden op deze site, zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van de gemeenteraad van Zaltbommel of van anderen en mogen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van die merken, niet gebruikt worden. Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, welke verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op deze website afgebeelde zaken, behoren toe aan de gemeenteraad Zaltbommel of derden en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, houder en/of rechthebbende niet worden gekopieerd, verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt, behalve voorzover zulks strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

Raadsinformatiesysteem
Raadsinformatiesysteem
Raadsvergadering Live
Raadsvergadering Live
Politiek Portaal
Politiek Portaal

Volg ons

  • Twitter
  • RSS