Sfeerbeeld: Raadszaal

U bent hier: Home / Actueel / 2017 / Juli

Gemeenteraad unaniem akkoord met Voorjaarsnota 2018

Laatste update: 7 juli 2017, 11:07 uur.

De gemeenteraad van Zaltbommel ging in de vergadering van 6 juli unaniem akkoord met de Voorjaarsnota 2018. De Voorjaarsnota 2018 is de opmaat voor de begrotingsbehandeling in november 2017. In de Voorjaarsnota beschrijft het college van burgemeester en wethouders de ontwikkelingen op het gebied van beleid en financiën. Aan de hand van de Voorjaarsnota geeft de raad de kaders aan voor het opstellen van de begroting 2018.

De raad besloot dat het voorstel over de parkeerproef blauwe zone geen onderdeel uitmaakte van het genomen besluit. Dat voorstel wordt in stemming gebracht in de raadsvergadering van 14 september 2017. In het vastgestelde 'Uitvoeringsprogramma Visie Binnenstad' is het project 'Faciliteren kort winkelbezoek' opgenomen. Hierin is het voorstel gedaan om op één of meerdere plekken een aantal parkeerplaatsen in te richten voor kort gratis parkeren. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een parkeerschijfzone, een zogeheten blauwe zone. Bij het stemmen over een amendement en een motie over dit onderwerp staakten de stemmen. Daarom besloot de raad om dit onderwerp door te schuiven naar de vergadering van 14 september. 

Aangenomen Amendementen
Door middel van een amendement kan de gemeenteraad een wijziging aanbrengen in een voorstel. De gemeenteraad nam de volgende amendementen over de Voorjaarsnota aan:
-Mantelzorgers, unaniem;
-Opkomstbevordering gemeenteraadsverkiezingen, fractie SGP tegen;
-Begraafrechten, fracties: ZVV, SGP, D66, CDA voor.

Aangenomen Moties
Een motie is een korte gemotiveerde verklaring over een onderwerp waarover een mening, wens of verzoek wordt uitgesproken. Als de gemeenteraad een motie in meerderheid aanneemt, neemt de druk op het college van b en w toe om daarmee ook aan de slag te gaan. Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota nam de raad unaniem een motie aan over de Blijverslening. Dit is een instrument van het 'Stimuleringsfonds Volkshuisvesting' om ouderen langer zelfstandig te laten wonen.

Algemene Beschouwingen
Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota reageren alle fracties door middel van een Algemene Beschouwing op de plannen van het college van b en w. Lees hieronder de bijdragen van alle fracties:

ZVV
ZVV
SGP
ChristenUnie
VVD
CDA
PvdA
D66
Van der Schans
GroenLinks

 

Raadsinformatiesysteem
Raadsinformatiesysteem
Raadsvergadering Live
Raadsvergadering Live
Politiek Portaal
Politiek Portaal

Volg ons

  • Twitter
  • RSS